Voorwaarden
border
border

Algemene Voorwaarden


 • Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie.
 • Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen.
 • Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.
 • Indien een order niet compleet is afgeleverd of als de levering beschadigd is dient dit door de klant aangegeven te worden op de pakbon. Doet u dit niet dan kunt u eventuele beschadigingen of niet geleverde artikelen niet op ons verhalen.
 • De door vandergoesoutlet.nl geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.
 • Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 dagen na aflevering aan vandergoesoutlet.nl te retourneren*.

Uitgezonderd zijn de volgende merken:

Alloc

Cleanfloor

Krono Original

Solidfloor

Wicanders

Marmoleum Click

Van deze merken kunnen wij helaas geen retouren accepteren.


 • Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft vandergoesoutlet.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat vandergoesoutlet.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Wij willen u er op wijzen dat de chauffeur uw bestelling niet naar binnen brengt. De artikelen worden geleverd tot aan waar de chauffeur kan komen met de palletwagen.
 • Indien de levering op de afgesproken datum geen doorgang kan vinden, dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch aan ons te melden. Indien de transporteur voor een dichte deur staat, wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt. Hiervoor worden u dan wel de extra transportkosten in rekening gebracht.
 • Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 5 werkdagen bij u af te leveren. Het kan zijn dat onze voorraad niet toereikend is op het moment dat u bij ons een bestelling plaatst. Wij zullen in dat geval binnen 48 uur contact met u opnemen.

Verder zijn van de algemene voorwaarden van de CBW van toepassing


U kunt hieronder onze Algemene Voorwaarden downloaden conform de CBW. Winkels die CBW erkend zijn, hebben verkoopvoorwaarden die u extra goed beschermen bij uw aankoop. En dat heeft voor u tal van voordelen en, niet minder belangrijk, het biedt u meer zekerheid:


Download CBW Algemene Voorwaarden (PDF-bestand, 128 kB) >>

© 2010 Van der Goes Outlet | Telefoon 015 - 310 82 42 | info@vandergoesoutlet.nl